Liever niet boren

Met ons preventieprogramma wordt gelukkig in veel gevallen voorkomen dat kinderen gaatjes krijgen. Mocht het toch mis gaan dan zoeken we in onze praktijk zoveel mogelijk naar andere oplossingen dan de boor. Zeker bij jonge kinderen is dat van belang. Zij kunnen een behandeling nog moeilijk overzien en begrijpen ook niet altijd waarom een behandeling nodig is. Wij proberen zoveel mogelijk van de nieuwste medische inzichten gebruik te maken.

Kleine of beginnende gaatjes kunnen we vaak met zandstralen schoonmaken. Zonder dat we de boor hoeven te gebruiken. Zandstralen is in principe pijnloos. Een beginnend gaatje op deze manier schoongemaakt kan soms weer vanzelf genezen door goed te poetsen met een fluoridetandpasta. Mocht het gaatje toch iets groter zijn of op een lastige plek zitten dan vullen we het op met wat vulmateriaal.

Hoewel het zeer weinig voorkomt kan het zijn dat er toch een groter gat in het melkgebit is ontstaan. Dit kan niet opgelost worden met zandstralen. In zo’n situatie kiezen we er in het melkgebit regelmatig voor om  het gaatje af te dichten met een speciaal voor kinderen ontwikkeld  kroontje. Afgesloten onder de kroon gaan de bacteriën dood en kunnen ze de kies niet verder aantasten. Zo’n kroontje kan meestal blijven zitten totdat bij het wisselen de melkkies er met kroon en al  vanzelf uitvalt. Om het kroontje ruimte te geven, haalt de tandarts even kort de boor langs het glazuur zonder echt in de kies te boren. Dit geeft normaal gesproken geen pijnprikkel. Op deze manier kunnen we voorkomen dat we moeten boren in een melkkies of dat de kies getrokken moet worden. De nieuwste wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat dit een zeer effectieve methode is om het melkgebit te behandelen.

Maar voorkomen blijft natuurlijk altijd beter dan behandelen!