Tarieven

Wanneer de tandarts verwacht dat de kosten boven de €250 zullen uitvallen ontvangt u vooraf een schriftelijke begroting. Wanneer u ook voor lagere bedragen eerst een schriftelijke begroting wilt ontvangen kunt u dit aangeven.

Voor een niet nagekomen afspraak of een afspraak die niet minimaal 48 uur van te voren is afgezegd, brengen wij u tot 100% van de kosten van de voorgenomen behandeling in rekening.

Hieronder vindt u een lijst met alle tandheelkundige behandelingen waar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) voor de overheid de tarieven voor heeft vastgesteld. Voor de meeste van deze behandelingen kunt u bij ons terecht.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

Preventieve mondzorg (M)

Verdoving (A)

Verdoving door middel van een roesje (B)

Vullingen (V)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Implantaten (J)

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.