Milieu

CO2 reductie

Isolatie en dubbelglas

Ons pand uit 1904 is natuurlijk niet ideaal als het gaat om verwarmen. Alle muren zijn enkel steens. De erker aan de voorkant, waar de wachtkamer is, is er in 2008 opnieuw aangebouwd. Uiteraard is deze wel voorzien van geïsoleerde spouwmuren. Alle overige muren hebben we met voorzetwanden aan de binnenkant goed laten isoleren. Verder hebben we overal dubbelglas aan laten brengen, in de praktijk is dat in ieder geval HR++. Een warmte scan heeft uitgewezen dat het pand ondanks het feit dat het behoorlijk op leeftijd is, toch goed geïsoleerd is.

Zonnepanelen

Sinds 2004 liggen er 16 zonnepanelen op het dak. Deze leveren ongeveer één derde tot de helft van de elektriciteit die in de praktijk verbruikt wordt. De panelen zijn inmiddels 15 jaar oud. Als we ze zouden laten vervangen door nieuwe moderne panelen zouden ze zeker meer elektriciteit opleveren. We hebben echter besloten om ze nog een aantal jaar te laten liggen. De levensduur van de zonnepanelen is 25 jaar en het produceren van nieuwe panelen kost ook weer materiaal en energie.

VandeBron

De elektriciteit die niet door onze eigen panelen geleverd kan worden nemen we af via energieleverancier VanDeBron. Dat betekent dat we voor onze elektriciteit alleen maar gebruik maken van puur Nederlandse bronnen. Onze elektriciteit van VandeBron komt van Windpark Rijnwoude. Dit windpark bestaat uit vier windmolens langs de N11 ter hoogte van Alphen a/d Rijn.

De CO2 uitstoot van het gas dat we gebruiken voor de verwarming van het pand wordt via VandeBron gecompenseerd middels het project Cookstoves in Mali. Bijna 3 miljard mensen in de wereld koken hun eten en verwarmen hun huizen met open vuur. Er wordt veelal houtskool gebruikt. Dit leidt tot ontbossing, maar ook tot enorme gezondheidsproblemen, met name voor vrouwen en kinderen. Jaarlijks overlijden meer dan 4 miljoen mensen vroegtijdig als gevolg hiervan. Bovendien is de aanschaf van houtskool voor veel vrouwen een behoorlijke hap uit hun budget. Door efficiënte cookstoves te gebruiken wordt 50% minder houtskool verbrand.

Hemelwater opvang op eigen terrein

Oprit

Onlangs hebben we de tegels van de oprit vervangen door grind. Door dit grind kan het regenwater wat daar opvalt wegzakken in de grond. Zo loopt het niet meer via het trottoir naar de goot en de riolering in.

 Afkoppelen regenpijpen

Op dit moment zijn we bezig met het afkoppelen van de regenpijpen. Het is de bedoeling dat we het regenwater gaan opvangen in tonnen onder de grond in de voor- en achtertuin. Er komen handpompen op de tonnen om zo het water weer op te pompen in droge periodes om de tuin mee te begieten. Het overtollige water komt in een soort grindvijver in de tuin terecht en kan vandaar uit de grond insijpelen. Op deze manier loopt het regenwater niet meer het riool in, maar komt het uiteindelijk in de grond waar het opgevallen is.

Op deze manier hopen we een kleine bijdrage te leveren aan het tegen gaan van de verdroging van de Utrechtse Heuvelrug.

Communicatie en Archief

Door de digitalisering van de praktijk gebruiken we vele malen minder papier en inkt.

Communicatie

Aan onze leveranciers, tandtechnieker, onderhoudsdiensten etc. vragen wij tegenwoordig allemaal om de facturen en andere communicatie digitaal te versturen.

Ook in onze communicatie met specialisten en collega’s werken wij zoveel mogelijk digitaal. Verwijsbrieven en verslagen van behandelingen worden beveiligd digitaal uitgewisseld.

Hetzelfde geldt voor onze communicatie naar u. Wij proberen zo min mogelijk gebruik te maken van papier en zoveel mogelijk via de mail te regelen. Waar dat nodig is doen we dat soms via beveiligde e-mail. Dat doen we wanneer er in de mail medische of persoonlijke gegevens worden vermeld. Als u een beveiligde mail ontvangt kunt u deze openen met een code. Als u op de link in de mail klikt krijgt u vanzelf een code via de mail toegestuurd.  Deze code kunt u dan kopiëren en plakken in het eerste mailbericht. Mocht u er niet uitkomen belt u ons dan gerust, wij proberen u dan via de telefoon te helpen. Als u de beveiligde mail niet fijn vindt, laat dit dan weten, dan versturen wij u voortaan deze zaken per post.

Infomedics die namens ons, onze facturen verstuurd, doet dat in principe via de mail, behalve wanneer u hebt aangegeven onze facturen liever per post te ontvangen.

Archief

Reeds lange tijd werken wij met digitale patiëntenkaarten. Op dit moment zijn we bezig om ook oude delen van de patiëntendossiers te digitaliseren.

Afval

In onze praktijk doen wij  in eerste instantie ons best om zo weinig mogelijk afval te creëren. Ons inkoopbeleid is er  bijvoorbeeld op gericht om geen producten in huis te hebben die over datum gaan en dus weggegooid hoeven te worden. Dat lukt ons inmiddels voor nagenoeg 100%. Door zoveel mogelijk bij één dental depot te bestellen en het bestellen te beperken tot maximaal één keer per week, proberen we zoveel mogelijk vervoer door de koerier te beperken.

Wanneer wij investeringen doen in bijvoorbeeld computerschermen ed dan gaan de oude naar een bedrijf dat ze reviseert en weer inzet. Dat proberen we ook zoveel mogelijk te doen met andere apparatuur wat we vervangen.

Het afval dat we produceren proberen we zoveel mogelijk te scheiden. Het gaat dan om papier en ‘schoon’ plastic. Met ‘schoon’ plastic bedoelen we plastic wat niet gebruikt is tijdens behandelingen, oftewel onbesmet plastic. Plasticartikelen die gebruikt zijn bij de behandeling komen bij het restafval en wordt verbrand.

Natuurlijk zijn er een aantal chemische producten die wij apart laten ophalen door een speciale dienst.